Saturday, December 8, 2007

Terima Kasih Kepada Penguasaha Chini Agro dan Ariela Enterprise

Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Enc.Zamlan dari Chini Agro Mushroom dan juga Pengarah Urusan Ariela Enterprise (E.Cendawan) kerana banyak membantu saya dan sudi berkongsi banyak pengetahuan dan pengalaman dengan saya..

Kepada bakal-bakal penguasaha cendawan yang berminat untuk mendapatkan bekalan, boleh la contact mereka..

No comments: